Principal

Principal

Aquesta app té per objectiu ajudar a la gestió de la Junta tècnica de les colles castelleres.

Següent

image assistencia

Assistència

Permet portar el control d'assistència als assaigs i actuacions.

Permet confirmar des del dispositiu de cada casteller, i/o al local dels assaigs o la pla�a on s'acturó

Analitza i redacta estadíques, personals, per mesos, dies de la setmana...

Següent

image pissarra

Castells

La tècnica pot gestionar les posicions de cada diferents castells: Pilar, Torre,...

Tan fócil com arrosegar els noms a sobre del lloc que ocuparó al castell

Permet guardar i recupererar les posicions de cada castell, i fer-les servir com a plantilles i com a estadíques

Següent
Contactar © 2016,2017,2018 FemPinyA. | Privacitat | Sobre nosaltres
Colles fem pinya
1 diapositiva 2 diapositiva 3 diapositiva 4 diapositiva 5 diapositiva 6 diapositiva 7 diapositiva 8 diapositiva 9 diapositiva 10 diapositiva 11 diapositiva 12 diapositiva 13 diapositiva 14 diapositiva 15 diapositiva 16 diapositiva 17 diapositiva 18 diapositiva 19 diapositiva 20 diapositiva