Principal

Principal

Aquesta app té per objectiu ajudar a la gestió de la Junta tècnica de les colles castelleres.

Següent

image assistencia

Assistència

Permet portar el control d'assistència als assaigs i actuacions.

Permet confirmar des del dispositiu de cada casteller, i/o al local dels assaigs o la pla�a on s'acturó

Analitza i redacta estadíques, personals, per mesos, dies de la setmana...

Següent

image pissarra

Castells

La tècnica pot gestionar les posicions de cada diferents castells: Pilar, Torre,...

Tan fócil com arrosegar els noms a sobre del lloc que ocuparó al castell

Permet guardar i recupererar les posicions de cada castell, i fer-les servir com a plantilles i com a estadíques

SegüentContactar © 2016,2017,2018 FemPinyA. | Privacitat | Sobre nosaltres
Colles fem pinya
1 diapositiva 2 diapositiva 3 diapositiva 4 diapositiva 5 diapositiva 6 diapositiva 7 diapositiva 8 diapositiva 9 diapositiva 10 diapositiva 11 diapositiva 12 diapositiva 13 diapositiva 14 diapositiva 15 diapositiva 16 diapositiva 17 diapositiva 18 diapositiva 19 diapositiva 20 diapositiva 21 diapositiva 22 diapositiva 23 diapositiva 24 diapositiva 25 diapositiva 26 diapositiva 27 diapositiva 28 diapositiva 29 diapositiva 30 diapositiva 31 diapositiva 32 diapositiva 33 diapositiva 34 diapositiva 35 diapositiva 36 diapositiva 37 diapositiva 38 diapositiva